Hoşgeldiniz / Welcome

Dünyama attığınız bu adımın size yanlız olmadığınızı hissettirmesi ümidiyle...
With the hope that the step you have taken into my world will make you feel you are not alone...

7 Şubat 2013 Perşembe

Hangisi Önce? / Which is First?

İnsanlığın yüzyıllardır cevabını bulamadığı sorulardan biri; önce yumurta mı tavuktan yoksa tavuk bu yumurtadan çıkmıştır? Farklı teoriler olsa da bilim adamları halen bu soruya kesin bir cevap verememiştir (en azından ben bilmiyorum). Benzer bir konu benim için anne ve çocuk için geçerli; anne ve çocuğun top yekün iyi olması için önce annenin mi yoksa çocuğun mu iyi olması gerekir?

Benim teorim; çocuk iyiyse anne de iyidir, annenin iyi olması için çocuğun iyi olması ön şart ve güvencedir. Çünkü, çocuğu iyi olmayan bir annenin iyi olması mümkün müdür veya olmayı başarsa dahi bu çocuğun durumunu değiştirebilir mi? Annenin iyilik veya kötülük hali çocuğu etkilese de belirleyici değildir. Annenin iyilik halinde zaten bir sorun yoktur ve kötülük halinde de çocuk tarafında bir sorun oluşmasına izin vermemeye kararlıdır anne.

CAN bu ara olay sıralama kartlarını çok seviyor. Önce ne olmuş, sonra nasıl devam etmiş olay ve en sonunda ne bitmiş şeklinde dizi dizi seriler yapıp duruyor. Bazılarını ben bile arkadaki küçük numaralara bakarak çözebiliyorum, çözdükten sonra CANa bir kere anlatıyorum ve sonra bizimki pıtır pıtır kendi sıralıyor kartları...

Sayılar, sıralar, olaylar, rutinler, belli bir mantık dizisi girince işin içine CAN çok çabuk öğreniyor. En önemlisi de bir şeyi sevince zevk alınca sık sık yapmayı istiyor ve o zaman zaten olay kendi kendine çözülüyor. Bu yüzden kurduğumuz oyun, kullandığımız materyal çok önemli çocuğun öğrenmesinde diye düşünüyorum, en azından CAN için bunu biliyorum. Sürekli CANın yaşına ve becerilerine uygun oyun, oyuncak, materyal arıyorum. Ve hatta tasarlayıp, yapmak...


One of the questions that mankind could not find the answer to for decades is; which came first the the chicken or the egg? Although there are different theories, scientists have not managed to prove a definite answer for this question (at least not that I know of). A similar dilemma exists for me about mother and child; for the total wellness of mother and child who has to be good initially, the mother or the child?

My theory is that, if the child is ok then the mother is too, child's wellness is a prerequisite and an assurance for the mother's well being. Because, is it possible for a mother to be fine where her child is not or even if she succeeds in being so can this change the status of the child? The positive or negative being of the mother may well affect the child but is not decisive. There is no problem with the positive condition of the mother and in the negative case the mother is determined not to let is reflect on the child.

In these days CAN loves event sequencing cards. He keeps building series as what happened first, how did it proceed and how was it completed. Some sets are even hard for me to figure out and I check on the small numbers on the back of the cards to explain to CAN for once and then our little one continues on this own promptly...

Numbers, ques, events, routines, CAN learns rapidly when there is a logical sequence involved. What is more important is when he likes something and enjoys it he wants to repeat it frequently and then the case is solved on its own. That is why I think the game  created and the materials used are very important for the child's learning process, at least I know that is the case for CAN. I keep looking for games, toys, materials right for CAN's age and competencies. And even to design and prepare...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz en kısa zamanda yayınlanacaktır.