Hoşgeldiniz / Welcome

Dünyama attığınız bu adımın size yanlız olmadığınızı hissettirmesi ümidiyle...
With the hope that the step you have taken into my world will make you feel you are not alone...

12 Ağustos 2012 Pazar

Olimpiyatlar / Olympics

Bu sene Olimpiyatlar ayrı bir coşkulu bizim için, birçok ilki bir arada yaşıyoruz. Türkiye rekor sayıda sporcuyla katıldı, kadınların sayısı erkeklerden fazlaydı, kadın voleybol ve basketbol takımları ilk defa olimpiyatlara gitti, atletizmde ilk defa bir kadın sporcumuz altın madalya aldı. Çok gururlandık. P&G'nin reklamı tüm dünyada anneleri duygulandırdı.

Bizim evde bir de yüzmede tüm rekorları alt üst ederek bir efsane haline gelen Michael Phelps konuşuldu ayrı bir heyecanla... Biraz bu dönemde CAN'ın yüzmeye başlaması, biraz da Phelps ile ilgili öğrendiklerimiz etkili oldu bunda.  Michael Phelps'e ilköğretim döneminde DEHB (dikkat eksikliği ve hiparaktivite bozukluğu) teşhisi konulmuş. Ailesi yüzerek enerjisini boşaltabileceği ve sakinleştirebileceğini düşünmüş. Bir aile daha çocuğunun yapabileceğine inanmış ve başarmış.

Her insan olimpiyat rekoru kıramaz doğal olarak, ama spor düzenli yapıldığında insanın hayatına disiplin beraberinde konsantrasyon getirir. Odaklanmak, belirli rutinlerin olduğu bir hayatta, hedefler insan için anlamlıysa daha kolaydır. Önemli olan ailenin çocuğun farklı özelliklerini erken dönemde gözlemleyerek potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları oluşturabilmesidir. Ancak burada ailenin çabası tek başına yeterli olmayabilir. Öğretmenlerin, eğitimcilerin, terapistlerin, doktorların ve hatta tüm toplumun ortak bir anlayışla bu çabaya destek vermesi önemlidir. Ekip olmak gerekir.

CAN bebekliğinden beri her zaman suyu çok sevmişti. Motor gelişimine destek olmak, özgüvenini arttırmak ve yeni bir beceri kazanmak için yüzme 5 yaşında bir çocuk için ideal sporlardan biri gibi göründü. Evet anneye yine rahat batmıştı! Hayatımızda yeterince zorluk yokmuş gibi bir de yüzmeye başlamak gibi yeni bir faaliyet planı oluşturulmuştu. Hafta içi 5 dakika boş vakti olmayan CAN haftasonları da yüzmeye gidecekti. Evet, ilk günler zordu, ama iki haftanın sonunda ekip mutlu, en önemlisi CAN mutlu :)


The Olympics is a bit extra joyous for us this year, we are experiencing a lot of firsts together. Turkey has attended with a record numbered group, the number of women were greater than men, women volleyball and basketball teams qualified for the first time, a women athlete won a gold medal for the first time. We were very proud. The P&G commercial have touched the mothers all around the world.

Michael Phelps who have become a legend by his stunning performance was another exciting issue in our home ... A bit due to CAN starting swimming lessons simultaneously and also due to the things we learned about Phelps. Michael Phelps was diagnosed by ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in primary school period. His family thought he could discharge his energy and calm down by swimming. One more family believed in their child and succeeded.

Naturally not every child can break olympic records, but when a sport is in one's life systematically, it brings in discipline along with concentration. It is easier to focus on meaningful goals for a person, in a life with certain routines. It is important for families to observe their child's different qualifications in early childhood and create environments for the child's potential to flourish. But the families effort alone may not be enough at this point. Teachers, educators, therapists, instructors, doctors and even the whole society have to support this effort with a common understanding. It is necessary to be a team.

CAN has liked water very much ever since he was a baby. Swimming seemed like a good choice for a 5 year old to support his motor development, to increase his self esteem and to add on a new ability. Yes, the mother was disturbed by the current amount of comfort! A new activity plan as starting swimming was created as if there was not enough difficulty in our life. CAN who did not have a free 5 minute time in weekdays would be going swimming in the weekends. Yes, the first days were hard, but now after two weeks the team is happy, most importantly CAN is happy :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz en kısa zamanda yayınlanacaktır.