Hoşgeldiniz / Welcome

Dünyama attığınız bu adımın size yanlız olmadığınızı hissettirmesi ümidiyle...
With the hope that the step you have taken into my world will make you feel you are not alone...

29 Mayıs 2014 Perşembe

Denemeye devam etmek / To keep on trying

Vazgeçmemek, denemeye devam etmek,
Farklı yaklaşımları, farklı zamanlarda,
Her seferinde yeniden başlayarak,
Sürekli çalışarak, savaşarak,
Yaşamın içinde olma çabasını,
Gelişimi yaşayana kadar ısrarla sürdürmek...

Ortak doğrular olsa da,
Tek bir doğru yok belki,
Genel geçer yaklaşımlar uymuyor,
Her birey farklı,
Her birine açılan özel bir kapı var sanki,
Ve hatta o kapının açılma zamanı da belli ama biz mi bilmiyoruz?

Bazıları bu kadar çabalarken hayata tutunmak için,
Diğerleri sahip olduklarının kıymetini bilse bari,
Ve biraz empati, biraz hoşgörü sahibi olsa,
Destekleyen bir dayanışma ruhu ile çok daha yaşanabilir bir yer olmaz mı dünya?
Herkes bir ucundan tutsa yükler hafiflemez mi?
"El ele tutuşsak, birlik olsak, uzansak sonsuza"...


To stand firm, to keep trying,
Different approaches, at different times,
To start all over again every time,
To keep working, fighting,
To continue with insistence the effort to be a part of life,
Until progress comes there after...

Although there may be common rights,
Maybe there is not only one correct way,
Common approaches do not fit,
Each individual is different,
There seems to be a special door opening for each,
And maybe there is a specific time for the door to be opened that we do not know?

As some struggle so much to hold on to life,
Others may at least know the value of what they have got,
And have some empathy, some toleration,
Wouldn't the world be a better place to live with a supportive solidarity spirit?
Wouldn't the loads lighten if everyone gave it a hand?
"If we hold hands, unite, reach for eternity"...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuz en kısa zamanda yayınlanacaktır.